• چهارشنبه ۱ آذر ۹۶
  • Wednesday 22 November 2017
شهرک ساحلی اکباتان - واحدهای آماده تحویل پست الکترونیکی

 

مشخصات واحدها - آپارتمان بلوک 110(زون شرقی-نوار ساحلی- جنوبی)
موقعیت شماره معماری طبقه
زیربنا (مترمربع)
اول غربی
1 اول 105
اول شرقی
2
اول 105
دوم شرقی
4 دوم 105
سوم شرقی
6 سوم 105

 

مشخصات واحدها - ویلایی (زون غربی - نوار ساحلی شمالی)
موقعیت شماره معماری زیربنا (مترمربع)
متراژ قابل ساخت
ساحلی -بخش شمالی
2
834.84 328.07
ساحلی -بخش شمالی 3
856.96 328.07
ساحلی -بخش شمالی 6
888.03 328.07
ساحلی -بخش شمالی 7
891.52 328.07
ساحلی -بخش شمالی 9
1024.66 328.07
ساحلی -بخش شمالی 10
1029.19 328.07

 

مشخصات واحدها - ویلایی (زون غربی - نوار ساحلی میانی- شمالی)
موقعیت شماره معماری مساحت زمین (مترمربع)
متراژ قابل ساخت
ساحلی -بخش میانی- شمالی 34 437.5 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 35 492.71 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 36 757.61 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 37 756.69 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 38 739.39 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 39 705.08 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 40 670.77 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 41 669.01 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 42 617.5 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 43 617.5 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 44 617.5 302.81
ساحلی -بخش میانی- شمالی 45 592.49 302.81

 

 

مشخصات واحدها - ویلایی (زون غربی - نوار ساحلی میانی- جنوبی)
موقعیت شماره معماری مساحت زمین (مترمربع)
متراژ قابل ساخت
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 63 437.5 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 64 437.5 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 65 437.5 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 66 477.67 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 67 773.34 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 68 674.63 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 69 674.64 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 70 674.64 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 71 674.64 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 72 650.77 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 73 631.04 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 74 617.55 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 75 617.55 302.81
ساحلی -بخش میانی- جنوبی 76 626.27 302.81
 

تهران، خيابان ولي عصر، خيابان توانير، خيابان رستگاران، شماره 9     تلفن دفتر مرکزی: 3-88775690 (021)    فروش: 88775337-021

کانال تلگرام: ekbatancompanys@ صفحه اینستاگرام: اکباتان در اینستاگرام